France English Italy Spain Deutsch Netherlands Portugal Poland
Środowisko
bandeau int

Środowisko

Accueil > Środowisko

Środowisko

Odpowiedzialna polityka poszanowania środowiska

Wewnątrz Grupy, odpowiedzialność za środowisko naturalne jest częścią cyklu tworzenia i produkcji. i Jest to stały temat uwrażliwiania wszystkich naszych współpracowników.

" Groupe Guillin et l'Environnement "

 

treatacneforever.net

 

Fakty dotyczące środowiska

• Grupa zmniejszyła o 0,5% - 2% wagę swoich opakowań zachowując to samo zastosowanie.

• Grupa Guillin jest aktywnym członkiem Izby Producentów Opakowań z Tworzyw Sztucznych, która stworzyła w roku 1993 Valorplast (partnerstwo na rzecz Eko-opakowań), angażując się w aktywne prace nad opakowaniami umożliwiającymi recykling.

• Grupa, świadoma zagrożenia pożarowego, wyposażyła większość swoich zakładów w sprinklery, ściany i fosy przeciwpożarowe.

• Fosy segregatorów węglowodorów filtrują stojące wody na licznych parkingach Grupy.

• Zakłady produkcyjne są zbudowane w sposób ograniczający do minimum ich szkodliwy wpływ na słuch.

•Analizy powietrznych emisji zakładów produkcyjnych są wykonywane regularnie, aby zapewnić ich całkowitą nieszkodliwość dla środowiska naturalnego.

" Le Groupe Guillin et l'Environnement "